Образование:

Медицина, Медицински Университет – гр.Пловдив 1989 – 1995 г.
Специалност по Обща Хирургия, Медицински Университет – гр. София – 2000 г.
Специалност по Пластично-възстановителна и естетична хирургия, Медицински Университет – гр. София – 2007 г.


Професионален стаж:


Втора хирургическа клиника – УМБАЛ гр. Стара Загора – 1996г. – 2008г.
Клиника по съдова хиругия – УМБАЛ гр. Стара Загора – 2008г – 2013г.

Специализации:


● Клиника по Обща оперативна хирургия – ВМИ –УМБАЛ гр. Стара Загора – 1996-2000 г.
● Сектор по термична травма и пластична хирургия – Институт Пирогов, София – 2005 г.
● Клиника по пластична хирургия – Медицинска Академия – Александровска Болница, гр. София – 2006 – 2007 г.
● Сектор по термична травма и пластична хирургия – Институт Пирогов, София – 2004 г.
● Специализация по Пластично-възстановителна и естетична хирургия към Медицински Университет, гр. София – 2005-2007 г.

Членство в професионални организации:

Българската Асоциация по Пластична, Възстановителна и Естетична Хирургия (BUL.A.P.R.A.S.)
Балканската Асоциация по Пластична, Възстановителна и Естетична Хирургия (B.A.P.R.A.S)
Международна Асоциация по термична травма – International Society of Burns Injuries (ISBI)
Международната Конфедерация по Пластична, Възстановителна и Естетична Хирургия (IPRAS)